TENAGA PENDIDIK SMP IT AR RAIHAN

“ISLAMIC SCIENCE-TECH SCHOOL”

Jalan Purnawirawan no. 114 Gunung Terang, Kecamatan Langkapura
Kota Banda Lampung – Lampung

Ar Raihan Islamic Science-Tech School merupakan sekolah islam di Bandar Lampung yang menjadi pelopor adaptasi teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan Apple Ecosystem kegiatan pembelajaran semakin menyenangkan dan berkesan.

Dalam pembelajaran sehari-hari peserta didik dibiasakan untuk memegang nilai-nilai Islam yang tercermin dalam sikap setiap peserta didik. Melalui kegiatan pembelajaran dan rutinitas sehari-hari diharapkan dapat tumbuh dan melekat pada diri siswa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

Daftar Tenaga Pendidik SMP IT AR RAIHAN

Nama Guru Pengampu Mata Pelajaran Kode
Zaiyad Namiri, M.Pd.I. Kepala Sekolah 8031
Hernawan, M.Si. Waka Kurikulum/Guru IPA 8085
Miryanto, M.Pd.I. Guru PAI
Indah Maulidiyah MSK Guru PPKN
Kesuma Ariyanti, M.Pd. Guru Bahasa Indonesia
Endah Meylinasari, M.Pd. Guru Bahasa Indonesia
Viki Yulia Astuti, M.Pd. Guru Bahasa Indonesia
Hera Nopiyanti, M.Pd. Guru Bahasa Inggris
Ashepi Zulham, M.Pd. Guru Bahasa Inggris
Julianti Mustika, M.Pd. Guru Matematika
Irwan Muhandoko, S.Pd. Guru Matematika
Angga Prayoga, M.Pd. Guru IPA
Sunaryo Ramli, M.Pd. Guru IPA
Putri Yulianti, S.Pd. Guru IPS
Dini Novitas Sari, S.Pd. Guru IPS
Arna Noprisa, S.Pd. Guru PJOK
Aswin Yusuf, S.Pd. Guru PJOK
Mas Rahmat, S.Kom. Guru TIK

Daftar Homeroom Teacher SMP IT AR RAIHAN

Nama Guru Homeroom Teacher Kode
Nopita, M.Pd.I. Kelas VII-A Khadijah Class
Arwansyah, S.Pd. Kelas VII-B Abu Bakar ash-Shiddiq
Subandi, M.Pd. Kelas VII-C Umar bin Khattab
Diani mardiati, M.Pd.I. Kelas VIII-A Aisyah
Rizki Putriani, S.Pd. Kelas VIII-B Hafshah
Surya Darma, S.Pd.I. Kelas VIII-C Abu Hanifah
M. Nazir, S.H.I. Kelas VIII-D
Siti Adawiyana, M.Pd. Kelas IX-A Ummu Kulsum
Dwi Suci Siska, M.Pd. Kelas IX-B Fatimah
Antoni, S.Pd. Kelas IX-C Fatimah
Hairul Raziqin, M.Pd. Kelas IX-D Ibnu Batutah